Tinh bột Amidon – Đạt chuẩn Dược điển Việt Nam 5

32,000

Tinh bột Amidon Trường Phát được dùng làm tá dược dưới dạng chất độn, chất kết dính và chất rã trong dạng thuốc thể rắn, trong viên nang nạp khô và dùng làm chất dẫn cho bột rắc có thuốc.

Tên Sản Phẩm: Tinh bột Amidon

Tiêu chuẩn: Dược điển Việt Nam 5

ISO: 22000:2018

Hạn sử dụng: 2 Năm

STT Chỉ tiêu Yêu cầu Dược điển Việt Nam 5 Kết quả
1 Sulful dioxyd Không quá 80 ppm Đạt
2 Kim loại nặng Không quá 10 ppm Đạt
3 Độ nhiễm khuẩn Tổng số vi khuẩn hiếu khí sống lại được ≤ 103 CFU/gTổng số vi nấm sống lại được ≤ 102 CFU/g

Không có Salmonella sp. Staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli

Đạt

0948101091
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon